References

 1. Averintsev S. S. Bakhtin and the Russian Attitude to Laughter. In: Ot mifa k literature [From Myth to Literature]. Moscow, Rossiyskiy universitet Publ., 1993, pp. 341—345. (In Russ.)
 2. Bitov A. G. Pushkinskiy tom [Pushkin Volume]. Moscow, Redaktsiya Eleny Shubinoy Publ., 2014. 409 p. (In Russ.)
 3. Grekhnev V. A. Mir pushkinskoy lirikи [Pushkin’s lyric poetry]. Nizhny Novgorod, 1994. 464 p. (In Russ.)
 4. Davydov S. Pushkin and Christianity. In: Zapiski Russkoy Akademicheskoy Gruppy v SShA [Notes of Russian Academic Group in USA]. New York, 1992—1993, vol. 25, pp. 67-94. (In Russ.)
 5. Davydov S. “Imitation of Italian” and Its Sources. In: Problemy sovremennogo pushkinovedeniya [Problems of Modern Pushkin Studies]. Pskov, 1994, pp. 103—111. (In Russ.)
 6. Dolgushin D., Tsyplakov D. Easter Theme in the Last Lyric Cycle by A. S. Pushkin. In: Istochnikovedenie v shkole [Source Studies at the School], 2007, no. 1, pp. 24—37. (In Russ.)
 7. Esaulov I. A. Spektr adekvatnosti v istolkovanii literaturnogo proizvedeniya («Mirgorod» N. V. Gogolya) [The Spectrum of Adequacy in the Interpretation of a Literary Work (N. V. Gogol’s “Myrgorod”)]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 1995. 102 p. (In Russ.)
 8. Esaulov I. A. Christian Realism as an Artistic Principle of Pushkin and Gogol. In: Gogol’ i Pushkin: Chetvertye Gogolevskie chteniya [Gogol and Pushkin: The Fourth Gogol Readings]. Moscow, Knizhnyy dom «Universitet» Publ., 2005, pp. 100—108. (In Russ.)
 9. Esaulov I. A. Derzhavin’s Poem “On the Death of Prince Meshchersky”: Interpretation of One Accord. In: Pravoslavie i russkaya literatura [Orthodoxy and Russian Literature]. Arzamas, Arzamas branch Lobachevsky University Publ., 2016, pp. 133—137. (In Russ.)
 10. Esaulov I. A. Paraphrasis and the Establishment of the New Russian Literature (to the Problem Statement). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2019, vol. 17, no. 2, pp. 30—66. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (accessed on September 25, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262 (In Russ.)
 11. Zakharov V. N. Christian Realism in Russian Literature (Problem Statement). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2001, issue 6, pp. 5—20. Available at: https://poetica.pro/journal/article_en.php?id=2511 (accessed on September 25, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2511 (In Russ.)
 12. Izmaylov N. V. Pushkin’s Poem “Mirskaya vlast’” [“Worldly Power”]: (Newly Found Autograph). In: Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i yazyka [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Language and Literature]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954, vol. 13, issue 6, pp. 553—555. (In Russ.)
 13. Malchukova T. G. Antichnye i khristianskie traditsii v poezii A. S. Pushkina [Ancient and Christian Traditions in the Poetry of A. S. Pushkin]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1997—2002, book 1—3. (In Russ.)
 14. Motorin A. V. Dukhovnye napravleniya v russkoy slovesnosti XIX veka [Spiritual Directions in Russian Literature of the 19th Century]. Novgorod the Great, 2012. 504 p. (In Russ.)
 15. Muryanov M. F. Pushkin i Germaniya [Pushkin and Germany]. Moscow, Nasledie Publ., 1999. 445 p. (In Russ.)
 16. Petrunina N. N., Fridlender G. M. Nad stranitsami Pushkina [Over the Pages of Pushkin]. Leningrad, Nauka Publ., 1974. 166 p. (In Russ.)
 17. Stark V. P. The Poem “Hermit Fathers and Wives Are Innocent...” and Pushkin’s Cycle of 1836. In: Pushkin: issledovaniya i materialy [Pushkin: Researches and Materials]. Leningrad, Nauka Publ., 1982, vol. 10, pp. 193—204. (In Russ.)
 18. Surat I. Z. Pushkin: biografiya i lirika: problemy. Razbory. Zametki. Otkliki [Pushkin: Biography and Lyrics. Problems. Reviews. Comments. Replies]. Moscow, Nasledie Publ., 1999. 240 p. (In Russ.)
 19. Surat I., Bocharov S. Pushkin: kratkiy ocherk zhizni i tvorchestva [Pushkin: A Short Sketch of Life and Works]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2002. 240 p. (In Russ.)
 20. Toddes E. A. On the Issue of the Kamennoostrovsky Cycle. In: Problemy pushkinovedeniya [Problems of Pushkin Studies]. Riga, 1983, pp. 26—44. (In Russ.)
 21. Fomichev S. A. Pushkin’s Last Lyrical Cycle. In: Vremennik Pushkinskoy komissii. 1981 [The Chronicle of the Pushkin Committee. 1981]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, pp. 52—66. (In Russ.)