References

 1. Artamonova Yu. V. Pesnopeniya-modeli v drevnerusskom pevcheskom iskusstve XI—XVIII vv.: avtoref. dis. … kand. isk. nauk [Chants-Models in Ancient Russian Art of Singing of the 11th—18th Centuries. PhD. art history sci. diss. abstract]. Moscow, 1998. 21 p. (In Russ.)
 2. Vlasova E. I. Hymnography of the Services of the Nativity of Christ and the Epiphany in the Notated Manuscripts of the “Studian Era” (Experience of Comparative Analysis). In: Drevnerusskoe pesnopenie: puti vo vremeni [Old Russian Chant: Way Over Time]. St. Petersburg, The N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory Publ., 2011, issue 5, pp. 47—76. (In Russ.)
 3. Guseynova Z. M. Stikhera-Samples in the Tradition of the Canonical Church Singing. In: Innovatsionnye nauchnye issledovaniya: teoriya, metodologiya, praktika: sbornik statey IX mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Scientific Innovative Research: Theory, Methodology, Practice: A Collection of Articles of the 9th International Scientific-Practical Conference]. Penza, International center for scientific Cooperation “Science and Education” Publ., 2017, part 1, pp. 237—240. (In Russ.)
 4. Krivko R. N. Slavic Hymnography of the 9th—12th Centuries in Research and Publications of 1985—2004. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2004, vol. 50, pp. 203—233. (In Russ.)
 5. Christians D. From Form Imitation to Word-for-Word Translation: The Principles of Parallel Adaptation of the Melodies and Texts of Byzantine Liturgical Chants in Slavonic Tradition. In: Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriya III: Filologiya [St. Tikhon’s University Review. Series 3: Philology], 2008, issue 1 (11), pp. 26—55. (In Russ.)
 6. Kruchinina A. N., Egorova M. S., Shalina I. A. Khudozhestvennaya model’ v liturgicheskom iskusstve Drevney Rusi (slovo, obraz, rospev). Lektsiya po distsipline «Poetika gimnografii i drevnerusskogo pevcheskogo iskusstva»: uchebnoe posobie dlya obrazovatel’noy programmy «Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo» (bakalavriat) [Artistic Model in the Liturgical Art of Old Russia (Word, Image, Chant). Lecture on the Discipline “Poetics of Hymnography and Ancient Russian Singing Art”: A Textbook for the Educational Program “Ancient Russian Singing Art” (Bachelor’s Degree)]. St. Petersburg, The N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory Publ., 2018. 136 p. (In Russ.)
 7. Lozovaya I. E. Samobytnye cherty znamennogo raspeva: avtoref. dis. ... kand. isk. nauk [The Distinctive Features of the Znamenny Chant. PhD. art history sci. diss. abstract]. Kiev, 1987. 24 p. (In Russ.)
 8. Nikiforova A. Yu. “Προσόμοια” in Byzantine Hymnography. The Stages of Development (Easter, Christmas, Epiphany Chants). In: Przegląd wschodnioeuropejski, 2014, vol. 1, pp. 199—212. (In Russ.)
 9.  Olekhnovich E. I. System of Podobny in Elisey Vologzhanin’s Manuscript. In: Drevnerusskoe pesnopenie: puti vo vremeni [Old Russian Chant: Way Over Time]. St. Petersburg, The N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory Publ., 2011, issue 4, pp. 53—66. (In Russ.)
 10. Seregina N. S. Pesnopeniya russkim svyatym: po materialam rukopisnoy pevcheskoy knigi XI—XIX vv. «Stikhirar’ mesyachnyy» [Hymns to Russian Saints: Based on the Materials of the Handwritten Singing Book of the 11th—19th Centuries “Monthly Sticherarion”]. St. Petersburg, Russian Institute of Art History Publ., 1994. 468 p. (In Russ.)
 11. Uspenskiy B. A. Poetika kompozitsii. Struktura khudozhestvennogo teksta i tipologiya kompozitsionnoy formy [Poetics of the Composition: The Structure of the Fiction Text and the Typology of the Compositional Form]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1970. 225 p. (In Russ.)
 12. Shkol’nik I. G. Vizantiyskaya stikhira V—XII vv. (Muzykal’nyy i liturgicheskiy aspekty): dis. … kand. isk. Nauk [Byzantine Sticheron of the 5th12th Centuries (Musical and Liturgical Aspects). PhD. art history sci. diss.]. Moscow, 1994. 200 p. (In Russ.)
 13. Shchepkina N. A. On the Method of “Undeclared Likeness” (on the Material of Self-Contained Chants of the Twelve Theotokos Feasts. In: Sbornik dokladov po itogam XVII Svyato-Troitskikh ezhegodnykh mezhdunarodnykh akademicheskikh chteniy v Sankt-Peterburge 24—27 maya 2017 goda [Collection of Reports on the Results of the 17th Holy Trinity Annual International Academic Readings in St. Petersburg May 24—27, 2017]. St. Petersburg, the Russian Christian Academy for Humanities Publ., 2017, pp. 181—189. (In Russ.)
 14. Troelsgård Ch. The Repertories of Model Melodies (Automela) in Byzantine Musical Manuscripts. In: Cahiers de l’Institut du Moyen-Age Grec et Latin [Notebooks of the Greek and Latin Middle Ages Institute]. Copenhague, l’Université de Copenhague Publ., 2000, vol. 71, pp. 22—27. (In English)