References

 1. Annenskiy I. Knigi otrazheniy [Books of Reflections]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 680 p. (Ser. “Literary Heritage”). (In Russ.)
 2. Annenskiy I. Istoriya antichnoy dramy. Kurs lektsiy [The History of Ancient Drama. Lecture Course]. St. Petersburg, Giperion Publ., 2003. 411 p. (In Russ.)
 3. Auerbakh E. Mimesis. Izobrazhenie deystvitel'nosti v zapadnoevropeyskoy literature [Mimesis. Image of Reality in Western European Literature]. Moscow, Progress Publ., 1976. 556 p. (In Russ.)
 4. Gitin V. “Magdalene” by Innokenty Annensky. In: Annenskiy I. F. Magdalina: poema [Annenskiy I. F. Magdalene: poem]. Moscow, Its-Garant, 1997, pp. 125—180. (Ser. “Materials and Studies on the History of Russian Culture”; issue 2). (In Russ.)
 5. Zavgorodnyaya G. Yu. Images of Mary of Egypt, Mary Magdalene and Cleopatra in Russian Literature: Christian and Pagan. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2020, vol. 18, no. 2, pp. 42—63. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1591625044.pdf (accessed on October 12, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8062 (In Russ.)
 6. Klyagina L. R. Romantic Dual-Myriad and “Aesthetics of Two Realities” in the Russian Avant-Garde. In: Romantizm vs realizm: paradigmy khudozhestvennosti, avtorskie strategii: sbornik nauchnykh statey: k 100-letiyu so dnya rozhdeniya prof. I. A. Dergacheva [Romanticism vs Realism: Paradigms of Artistry, Author's Strategies: a Сollection of the Scholars: on the 100th Anniversary of the Birth of prof. I. A. Dergacheva]. Yekaterinburg, Ural University Publ., 2011, pp. 163—171. (Ser. “The Evolution of Forms of Artistic Consciousness in Russian Literature; issue 3”). (In Russ.)
 7. Mnich R. Kategoriya simvola i bibleyskaya simvolika v poezii XX veka [Symbol Category and Biblical Symbolism in 20th Century Poetry]. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002. 258 s. (In Russ.)
 8. Nalegach N. V. Transformations of the Gospel Plot in the Poem by I. Annensky “Magdalene”. In: Russkaya literatura v sovremennom kul’turnom prostranstve: materialy II Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (1—3 noyabrya 2002 goda): v 2 chastyakh [Russian Literature in the Modern Cultural Space: Materials of the II All-Russian Scientific Conference Dedicated to the 100th Anniversary of Tomsk State Pedagogical University (November 1—3, 2002): in 2 Parts]. Tomsk, Tomsk State Pedagogical University Publ., 2003, part 2, pp. 35—40. (In Russ.)
 9. Nosov S. N. Annensky Innokenty Fedorovich. In: Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox Encyclopedia]. 1998—2020, vol. 2, p. 467. Available at: http://m.pravenc.ru/text/Анненский (accessed on October 12, 2020). (In Russ.)
 10. Pavlov I. Maria Magdalene. In: Katolicheskaya entsiklopediya [Catholic Encyclopedia]. Moscow, Nauchnaya kniga, Izdatel’stvo frantsiskantsev Publ., 2007, vol. 3, col. 174—176. (In Russ.)
 11. Frenzel E. Maria Magdalena. In: Frenzel E. Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Stuttgart, A. Kröner Verlag, 1998, s. 496—499. (In German)
 12. Jacniacka M. Maria Magdalena. In: Encyklopedia katolicka. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2006, s. 1319—1323. (In Polish)
 13. Mnich R. Concept mens sana in the Work of Lesia Ukrainka (Dramatic Poem “Obsessed”). In: Roczniki Humanistyczne KUL. Lublin, 2018, no. 66 (7), s. 15—31. DOI: 10.18290/rh.2018.66.7-2 (In Ukrainian)