References

 1. Anoshkina V. N., Kasatkin N. V. Plato and Dostoevsky. In: Yazyk i tekst [Language and Text], 2017, vol. 4, no. 4, pp. 12—29. DOI: 10.17759/ langt.2017040402 (In Russ.)
 2. Antoniy (Khrapovitskiy A. P., metropolitan). F. M. Dostoevsky as Prophet of the Rebirth. In: Evangelie F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Gospel of F. M. Dostoevsky: in 3 Vols]. Tobolsk, Russian State Library Publ., Vozrozhdenie Tobol’ska Publ., 2017, vol. 3, pp. 99—374. (In Russ.)
 3. Viktorovich V. A. F. M. Dostoevskiy — redaktor «Grazhdanina» (1873—1874) [F. M. Dostoevsky as EditorofGrazhdanin (“Citizen”) (1873—1874)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2019. 426 p. (In Russ.)
 4. Dudkin V. V. Sophocles and Dostoevsky: The Similar in the Dissimilar. In: Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. St. Petersburg, 2016, vol. 21, pp. 3—16. (In Russ.)
 5. Zakharov V. N. What Has Dostoevsky Discovered in “Poor Folk”? In: Dostoevskiy i sovremennost’: Tezisy vystupleniy na “Starorusskikh chteniyah” [Dostoevsky and Modernity: Speech Thesis of the Studies in Staraya Russa]. Novgorod, 1989, pp. 37—41. (In Russ.)
 6. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name is Dostoevsky. An Essay on the Creative Work]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)
 7. Zakharov V. N. Tragedy and Satire: The Eternal Roles of Dostoevsky’s Heroes. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2005, vol. 6, pp. 641—657. (In Russ.)
 8. Ivanov V. Dostoevsky and the Novel-Tragedy. In: Vlastitel’ dum: F. M. Dostoevskiy v russkoy kritike kontsa ΧΙΧ — nachala XX veka [The Mastermind: F. M. Dostoevsky in Russian Criticism of the Late 19th — Early 20th Century]. St. Petersburg, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1997, pp. 394—439. (In Russ.)
 9. Kunilskiy D. A. The Image of Brazhnik (Reveller) in the Works of Dostoevsky and K. Aksakov. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2011, issue 9, pp. 180—190. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430312142.pdf (accessed on May 1, 2020). DOI: 10.15393 / j9.art.2011.315 (In Russ.)
 10. Mal’chukova T. A. Dostoevsky and Homer: to the Problem Statement. In: Novye aspekty v izuchenii Dostoevskogo [New Aspects in Studying of Dostoevsky]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 3—36. (In Russ.)
 11. Men’ A. V. Istoriya religii: v poiskakh Puti, Istiny i Zhizni: v 7 tomakh [The History of Religion: In Search of the Way, Truth and Life: in 7 Vols]. Moscow, Slovo Publ., 1992, vol. 4. 270 p. (In Russ.)
 12. Nilova A. Yu. The Latin Language in Dostoevsky’s Works. In: Fortunatovskie chteniya v Karelii: sbornik dokladov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (10—12 sentyabrya 2018 goda, Petrozavodsk) [Fortunatov Readings in Karelia: Collection of Articles of the International Scientific Conference (September 10—12, 2018, Petrozavodsk)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2018, part 2, pp. 36—38. (In Russ.)
 13. Nilova A. Yu. Ancient Tragedy in Dostoevsky’s Works. In: Rossiya i Gretsiya: dialogi kul’tur: materialy IV Mezhdunarodnoy konferentsii [Russia and Greece: Dialogues of Cultures: Materials of the 4th International Conference]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2019, part 3, pp. 73—77. (In Russ.) (a)
 14. Nilova A. Yu. Dostoevsky and Aristotle (Formulation of the Problem). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2019, vol. 17, no. 1, pp. 64—77. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1554288537.pdf (accessed on November 30, 2020). (In Russ.) (b)
 15. Pumpyanskiy L. V. Dostoevsky and Antiquity. In: Klassicheskaya traditsiya: sobranie trudov po istorii russkoy literatury [Classical Tradition: Collection of Works on the History of Russian Literature]. Moscow, Yazyki russkoy kul’tury Publ., 2000, pp. 506—529. (In Russ.)
 16. Skoropadskaya A. A. The Question of Classical Education in Fyodor Dostoevsky’s Journalism. In: Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Petrozavodsk State University], 2019, no. 5 (182), pp. 25—30. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.347 (In Russ.)
 17. Skoropadskaya A. A. Semantics of the Gospel Epigraph to F. M. Dostoevsky’s Novel “Demons”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2020, vol. 18, no. 4, pp. 209—228. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1604310871.pdf (accessed on November 30, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8802 (In Russ.)
 18. Smirnova E. L. “Nero (Artist)” in F. M. Dostoevsky’s Workbook of 1864—1867. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2020, no. 1, pp. 118—132. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1587665971.pdf (accessed on November 30, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4441 (In Russ.) (a)
 19. Smirnova E. L. Roman Emperors in Dostoevsky’s Calligraphic Notes to “The Idiot”. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2020, no. 4, pp. 177—207. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1607610365.pdf (accessed on November 30, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4994 (In Russ.) (b)
 20. Khamitov M. R. Dialogues of the Dead: “Bobok” by Dostoevsky. In: Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches], 2016, vol. 21, pp. 29—43. (In Russ.)